Gdy nas nie ma…

Co robimy gdy nas nie ma? Rysujemy o zachodzie słońca patykiem po piasku na nadmorskiej plaży…

Wracamy do ŻyWej 8 lipca z warsztatami zabawkarskimi dla małych i dużych w ramach Festiwalu EtnoKraków.

Więcej na: www.zywapracownia.pl/lato-z-zywa-pracownia