Wesprzyj nas

Od prawie 10 lat, działając na styku rzemiosła, dizajnu i ekologii, tworzymy PRZESTRZEŃ SPOTKANIA, do współtworzenia której zapraszamy specjalistów, wolontariuszy, lokalną społeczność i osoby doświadczające wykluczenia społecznego.

Prowadzimy warsztaty rękodzielnicze, realizujemy projekty z zakresu edukacji kulturalnej i włączania społecznego, a w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej zapraszamy do wspólnych działań osoby z różnymi trudnościami i historią.

W naszej pracowni rzemieślniczej i działających przy Żywej – Warsztacie Rowerowym Wrona i Kompany, Szwalni Społecznej i Podgórskiej Wypożyczalni Sąsiedzkiej – szkolimy i dajemy pracę osobom z doświadczeniem bezdomności i niepełnosprawnością.

Jako spółka z o.o. non profit całkowity dochód przeznaczamy na działalność pożytku publicznego Żywej Pracowni.

Zapraszamy Cię do wsparcia naszych działań i współtworzenia z nami PRZESTRZENI, gdzie na wspólnych działaniach spotykają się ludzie z różnych światów. Gdzie wspólnie spędzając czas, doświadczając i tworząc staramy się budować bardziej wrażliwy na drugiego człowieka świat.

Nasze działania możesz także wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na nasze konto: 13 1140 2004 0000 3402 7955 1605 w tytule przelewu wpisując „darowizna na działalność pożytku publicznego Żywej Pracowni”.

Zebrane środki przeznaczymy na pokrycie bieżących kosztów działania PRZESTRZENI SPOTKANIA:
– wynajem pracowni,
– zakup niezbędnych materiałów,
– wynagrodzenie dla ekipy działającej w przestrzeni spotkania (zarówno tych domnych jak i tych z doświadczeniem bezdomności) oraz zaproszonych ekspertów,
– oraz koszty administracyjne związane z działalnością PRZESTRZENI SPOTKANIA – księgowość i koordynację.

Oczywiście możesz także śmiało:
– kupić w naszym SKLEPIE cuda wykonane przez rzemieślników i osoby z doświadczeniem bezdomności,
– zaprosić nas z warsztatami rzemieślniczymi do swojej szkoły, firmy czy instytucji,
– polecić nas innym 🙂

Za każde wsparcie z góry najpiękniej jak umiemy DZIĘKUJEMY!