Żywa Pracownia to my – Magdalena Żyłka i Adam Wrona. Od prawie 10 lat, działając na styku rzemiosła, dizajnu, architektury i miejskiego ogrodnictwa, tworzymy w Krakowie przestrzeń spotkania, do współdziałania w której zapraszamy specjalistów, wolontariuszy, lokalną społeczność i osoby doświadczające wykluczenia społecznego.

W 2019 roku powołaliśmy do życia spółkę z o.o. o charakterze non profit, z której całkowity dochód przeznaczamy na działalność społeczno-kulturalną Żywej Pracowni i tworzenie przestrzeni aktywizacji dla osób z doświadczeniem bezdomności.

Jako rzemieślnicy, przyrodnicy, projektanci i animatorzy społeczno-kulturalni na co dzień zajmujemy się edukacją kulturalną i włączaniem społecznym.

Naszą specjalnością są warsztaty rzemieślnicze oraz twórcze działania z zakresu edukacji regionalnej, kulturowej, przyrodniczej i ekologicznej do których zapraszamy lokalną społeczność i grupy marginalizowane – dzieci ulicy, seniorów, migrantów, mamy z dzieciakami, osoby w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, ubogich i samotnych.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i terapeutycznymi, samorządami, biznesem i lokalną społecznością.

Projektujemy i wykonujemy naturalne przestrzenie dla dzieci, zabawki, wielkoskalowe instalacje plenerowe, miejskie ogrody, elementy żywej architektury z wikliny, tekstylne i ceramiczne gadżety, rowery cargo o specjalnych funkcjach, mobilne machiny i scenografie teatralne. Organizujemy wystawy, spotkania i koncerty. Spotkać nas można podczas wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.

Jako twórcy na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła promujemy tradycyjną kulturę i sztukę – zarówno w ich formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, inspirującymi się folklorem. Prowadzimy warsztaty edukacyjne w ramach Szkoły Żywego Rzemiosła, współpracujemy z rzemieślnikami, twórcami ludowymi, rękodzielnikami, artystami i projektantami.

Jesteśmy jednymi ze współtwórców inicjatywy społecznej Zupa na Plantach, wraz z którą wychodzimy na ulice Krakowa, by tam spotykać osoby w kryzysie bezdomności. Wspólnie z Fundacją ZUPA współtworzymy przy pracowni przestrzeń aktywizacji społecznej i zawodowej, do współdziałania w której, w ramach Szwalni Społecznej, Warsztatu Rowerowego Wrona i Kompany i realizowanych projektów społeczno-kulturalnych, zapraszamy osoby z doświadczeniem bezdomności i rękodzielników. Wspólnie spędzając czas, doświadczając i tworząc staramy się budować bardziej wrażliwy na drugiego człowieka świat.

W 2020 roku otrzymując wyróżnienie w kategorii Debiut roku zostaliśmy certyfikowanym podmiotem Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.


SKLEP ŻYWEJ

Dzięki wsparciu Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, poszukując w dobie pandemii nowych przestrzeni działania, otworzyliśmy sklep internetowy. Wszystkie rzeczy które znajdziecie w żywym sklepie są zaprojektowane i wykonane przez zespół Żywej Pracowni – rzemieślników i osoby doświadczające wykluczenia społecznego. Do pracy używamy naturalnych materiałów i surowców upcyklingowych nadając im nowe życie. Całkowity dochód ze sprzedaży cudów w naszym sklepie przeznaczamy na działalność społeczno-kulturalną pracowni i projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób z doświadczeniem bezdomności.


KONTAKT:
Żywa Pracownia
ul. Celna 5, 30-507 Kraków
e-mail: kontakt@zywapracownia.pl
tel. 508237287, 501401740