Żywa Pracownia spółka z o.o. non profit

Czy wiesz, że Żywa Pracownia od 2019 jest spółką z o.o. non profit?

Co to znaczy?
Zgodnie z umową spółki (którą znajdziesz poniżej) całkowity dochód Żywej Pracowni przeznaczamy na działalność pożytku publicznego – realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej i włączania społecznego oraz tworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z doświadczeniem bezdomności i niepełnosprawnościami.