Weekend 14-15.06

W sobotę w ŻyWej warsztaty ZIELARSKIE dla dzieci i dorosłych
w ramach Szkoły Żywego Rzemiosła (htpps://zywapracownia.pl/szkolazywegorzemiosla/) i działania z gliną w Otwartej Pracowni CERAMIKI (htpps://zywapracownia.pl/otwarta-pracownia-ceramiki/). Popołudniu gościnnie warsztaty twórcze dla dzieciaków na stadionie Cracovii na Kablu.

W niedzielę zapraszamy na Rynek w Słomnikach, gdzie w ramach Festiwalu Kazimierzowskiego prowadzić będziemy pokazy
i warsztaty czerpania papieru, wyplatania z wikliny oraz wykonywania szmacianych lalek (http://slomniki.info/index.php/kultura/116-mgck-aktualnosci/1101-festiwal-kazimierzowski).

festiwal kazimierzowski