Szkoła Żywego Rzemiosła

ŻyWa Pracownia i Szlak Tradycyjnego Rzemiosła zapraszają do udziału w projekcie SZKOŁA ŻYWEGO RZEMIOSŁA. Jest to program edukacyjny promujący tradycyjną kulturę, sztukę i rzemiosło adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

W ramach projektu odbywają się warsztaty, lekcje etnograficzne i pokazy rzemiosł dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych rozwijające twórcze myślenie i wyobraźnię, przybliżające pojęcia z zakresu edukacji regionalnej, artystycznej i kulturalnej. Spotkania w Szkole Żywego Rzemiosła są ciekawą formą wzbogacają ofertę kulturalno-edukacyjną szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, wydarzeń artystycznych, projektów społeczno-kulturalnych oraz eventów integracyjnych i firmowych.

Kultura tradycyjna prezentowana jest zarówno w swoich formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, inspirującymi się folklorem. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnorodnymi technikami dawnego rzemiosła i plastyki obrzędowej, a także wykonać własne prace pod kierunkiem twórców ludowych, rzemieślników, artystów, instruktorów rękodzieła i animatorów kultury związanych z kolektywem ŻyWa Pracownia i Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła.

Duży wybór tematów zajęć, a także twórcze przeplatanie tradycji ze współczesnością i zabawy z edukacją powodują, że każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie.

Program podzielony jest na bloki tematyczne prezentujące zagadnienia związane z kulturą i sztuką ludową pod różnych kątem:

 • TRADYCYJNA KULTURA I SZTUKA / DAWNE RZEMIOSŁO
 • PLECIONKARSTWO I TKACTWO
 • ZABAWKARSTWO
 • CERAMIKA
 • STOLARSTWO I ZDOBIENIE DREWNA
 • TECHNIKI TEKSTYLNE
 • WARSZTATY KRAKOWSKIE
 • PLASTYKA ZDOBNICZA I OBRZĘDOWA
 • ETNODIZAJN / INSPIRACJE SZTUKĄ LUDOWĄ
 • ROK OBRZĘDOWY / WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
 • ETNOPODRÓŻE / WARSZTATY REGIONALNE
 • TECHNIKI INNE
 • INSTALACJE PLENEROWE

Warsztaty dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody i techniki działań), mogą odbywać się w formie pojedynczego spotkania lub cyklu zajęć.

Spotkania w Szkole Żywego Rzemiosła prowadzone są w warsztacie rzemiosł dawnych i galerii sztuki przy ul. Celnej 5 na krakowskim Podgórzu (ŻyWa Pracownia) oraz gościnnie na terenie całej Polski.

Udział w warsztatach jest odpłatny. Szczegóły współpracy ustalane indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu do koordynatorką projektu: e-mail: magda@zywapracownia.pl lub tel. 508237287.  przyjemnością prześlemy szczegółowy program i opisy warsztatów z poszczególnych bloków tematycznych.

O ORGANIZATORACH:

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła – przedsięwzięcie Fundacji NADwyraz, mające na celu popularyzację zanikającego rzemiosła i sztuki ludowej, poprzez bezpośredni kontakt z twórcami i naukę kultywowanych przez nich technik.

Kolektyw ŻyWa Pracownia – zespół rzemieślników, artystów, architektów, przyrodników, instruktorów rękodzieła i animatorów kultury prowadzący działania edukacyjno-społeczno-kulturalne na styku rzemiosła, architektury, designu i ekologii, współpracujący z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i terapeutycznymi oraz samorządami i lokalnymi społecznościami na terenie całej Polski. “Serce i umysł wszelkich nieszablonowych działań kulturalnych w Krakowie.”

dzieciaki_grupyWARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH / DZIECIAKI

Zapisz