Wiklinowy street art

Tymczasem na ulicach Kazimierza ŻyWa wyŻyWa się twórczo ożywiając małymi ingerencjami przestrzeń miast…