Słoneczniki 2015

Wygraliśmy!!!  Główna nagroda w konkursie Słoneczniki 2015 na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w Krakowie w kategorii PRZYRODA wylądowała w rękach ŻyWej Pracowni.f039c42ecfa573c10bd5166b08237563b7b7b00e!8722619

Niezmiernie nam miło, że nasze działania w ogrodzie społecznym Poziomkowa Polana zostały dostrzeżone i docenione.

Słoneczniki to konkurs portalu CzasDzieci.pl na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci. W Krakowie został przeprowadzony po raz piąty. Statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach opartych na koncepcji inteligencji wielorakich opracowanej przez H. Gardnera, a nominowane wydarzenia wskazują rodzice. To oni wiedzą najlepiej, jak bawiły się dzieci na danych zajęciach i co wyniosły z nich wartościowego.